PROFIL FIRMY - EKOMET s.r.o.


Firma Ekomet s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79269 s identifikačním číslem 26201798 dne 27. září 2000.

Jednatelem společnosti  jsou Petr Pokorný a Slavomír  Voženílek.

Firma Ekomet s.r.o. zajišťuje služby v oblasti servisu analyzátorů a detekce plynů včetně měření a regulace po celém území ČR případně EU.

Firma Ekomet s.r.o. je od 19. dubna 2004 držitelem certifikátu ISO číslo certifikátu: C - 83167.
ČSN EN ISO 9001:2009
EN ISO 9001:2008

Tyto služby jsou poskytovány na základě smluv o dílo, objednávek, případně i účastí na výběrových řízeních.

K nejvýznamnějším zákazníkům firmy patří například společnosti:

ČEZ a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Plzeňská teplárenská a.s.
Teplárna Písek
Teplárna Strakonice
RWE Transgas a.s.
Příbramská teplárenská a.s.
Moravské teplárny a.s.